Gutter som ikke svarer, en verden som ikke gir mening, og autoriteter som ber oss om mer enn de selv kan gi. 
L-innsikt går ukentlig i Haugesunds Avis og på Framtida.no. Den har vært gjestestripe i Pondus våren 2020 (#3, #4 og #5), på trykk i Altså-magasinet, og er en del av Mediekompassets nye læringsressurs for norskfaget. Striper publiseres ukentlig på instagram, under taggen @Linnsikt
Back to Top